Sağlık Sigortasında Doğru Danışmanlık İle Yanınızdayız

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum PaketiSompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigorta süresi içinde poliçede belirtilen sigortalıların hastalık ve/veya kaza halinde gerçekleşen sağlık harcamalarına ve anlaşmalı kurumlarda Doğum giderlerine ilişkin güvence sağlayan sigorta ürünüdür.

Detaylı bilgi almak isterseniz…
Bize mesajınızı bırakın.

Doğum Paketi'nin Avantajları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sompo Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık hizmetleri için ödenecek fark ücretlerini, ürün Özel ve Genel Şartları doğrultusunda teminat kapsamına alan bir üründür.

 

İhtiyaca göre; “TSS Doğum Paket” planına ek olarak, “Hamilelik Rutin Muayene” teminatı seçilebilmektedir.

 

*Ameliyat

*Hastane Yatış

*Küçük Müdahale

*Yoğun Bakım

*Standart Tek Kişilik Özel Oda, Yemek Ve Bir Adet Refakatçi Giderleri

*Ayakta Tedavi (Hamilelik Rutin Doktor Muayene)

 

İhtiyaca uygun olarak “Doğum Paketi” ya da “Doğum + Rutin Muayene Paketi” planları seçilebilmektedir. Uygun primlerle, SGK ve Sompo Sigorta ile anlaşması olan Medicana Sağlık Grubu’nda hizmet alma imkanı sunulur.

 

 

Doğum ve Hamilelik Rutin Muayene teminatında; bekleme süresi uygulanmamaktadır.

Doğum ve Hamilelik Rutin Muayene teminatı;poliçede seçilen “Medicana Sağlık Grubu-Doğum Şube”sinde geçerlidir.

Yatarak Tedavi teminatı ; tüm Medicana Sağlık Grubu şubelerinde geçerlidir.

Sigortalının ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, 9 müracaat adedi ile bekleme süresi uygulamaksızın, geniş Hamilelik Rutin Muayene kapsamı sunulmaktadır.

Kuvöz teminatı 30 gün ve yıllık 50.000 TL limitle teminat kapsamına alınmıştır. Yeni doğan bebeğin poliçeye dahil edilmesi koşulu aranmaksızın, tıbbi endikasyon bulunması halinde sadece poliçede belirtilen anlaşmalı kurumda poliçede belirtilen limit ve uygulama esasları çerçevesinde geçerli olacaktır.

Sompo Sigorta farkıyla; Medicana Sağlık Grubu’nda Gebelik Akademisi, Doğum Sonrası Emzirme eğitiminden ücretsiz faydalanılabilmekte olup, anlaşmalı kurumda ücretsiz otopark ve vale hizmeti sunulmaktadır.

Gebelik takibi süresince Rutin Laboratuvar & Radyoloji işlemlerinde anlaşmalı kurum cari fiyatları üzerinden % 20 İndirim avantajı sunulacaktır.

Doğum Sonrası 1 yıl süresince Çocuk Polikliniği Ayaktan Tedavi hizmetlerinde anlaşmalı kurum cari fiyatları üzerinden % 20 indirim avantajı sunulacaktır.

Doğum eylemine yönelik tıbbi işlemin, üründe seçilen plan kapsamından daha farklı bir içerikte yapılması durumunda, müşteri plan değişikliğine yönelik ek prim ödemeyi kabul etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle prim tahsilatının gerçekleşmemesi durumunda; fark primi muaccel olur. Poliçede aksi belirtilmedikçe hamilelikle ilişkili olsa dahi,her türlü yatış, muayene, kontrol, tetkik, girişim, amniosentez, küretaj, doğum eylemine ilişkin her türlü komplikasyon vb. giderler ile yeni doğan bebeğe ilişkin her türlü harcama kapsam dışındadır.

Doğum eyleminin poliçe süresi içerisinde gerçekleşmesi halinde; Sigorta Şirketi’nin doğum teminatı kapsamındaki yükümlülükleri kendiliğinden sona erer.

Doğum teminatında bekleme süresi uygulanmayacaktır.

 

Ek Hizmetler

TSS  ürünü  kapsamındaki  planların  herhangi biri seçildiğinde,  aşağıdaki hizmetlerden faydalanılması mümkün olacaktır.

Ambulans Koordinasyon Hizmeti

Diş Tedavi Paketi

Doğum Paketleri Primleri

SOMPO JAPON Sigortanın avantajlı doğum paketi primleri MEDICANA hastanelerinin şubelerine göre, doğum türüne ve şekline göre, doktor tercihine göre değişkenlik Göstermektedir.

Sadece doğum paketi veya doğum + rutin muayene paketi olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

Örnek primler aşağıda yer almakta olup değişkenlik gösterebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN 0505 120 3334 HATTINI ARAYABİLİR,  İNFO@ARTİBİRSİGORTA.COM ADRESİNE MAİL ATABİLİRSİNİZ.

Doğum Paketi

Doğum + Rutin Muayene Paketi

Doğum Paketi Teklifinizi
Hemen Alabilirsiniz

Özel Sağlık Sigortasında en iyi sigorta şirketleri, onlarca farklı paket seçeneği ve en iyi fiyat garantisi birkaç ” TIK ” ötenizde